Các khoa, ngành của hệ Đại Học-Cao Học

Chương trình giảng dạy

Image:Curriculum

Các vấn đề của xã hội Nhật Bản

Trường có những khóa học để nâng cao tiếng Nhật cần thiết cho việc học lên đại học sau này của du học sinh và những khóa học giúp cho sinh viên hiểu sâu hơn về xã hội và văn hóa của Nhật Bản trong thời buổi hiện đại. Với cách thiết kế bài giảng như kỳ đầu giáo viên sẽ giới thiệu về các vấn đề mang tính xã hội, sinh viên sẽ đưa ra các câu hỏi và cùng nhau thảo luận về vấn đề đó. Kỳ sau, các sinh viên sẽ xem xét các vấn đề của Nhật Bản trong thời buổi hiện đại bằng cách so sánh với tình trạng hiện nay của đất nước mình.


Tiếng nhật

Ở khóa học này, nhà trường sẽ giúp cho du học sinh nắm bắt được khả năng đọc , viết cần thiết trong quá trình 2 năm theo học ở trường.Năm đầu tiên, các thầy cô giáo sẽ cho các du học sinh rèn luyện khả năng đọc ban đầu bằng những đoạn văn ngắn đến những bài văn dài với mục tiêu giúp cho du học sinh có thể nói được tiếng Nhật một cách tự nhiên. Bên cạnh đó, khóa học sẽ giảng dạy một cách hợp lý để du học sinh có thể hiểu được một cách trơn tru nội dung của các bài văn bằng tiếng Nhật.

Các khoa, ngành của hệ Đại Học-Cao Học

Chương trình giảng dạy
Khoa tiếng Nhật dành cho du học sinh-gọi tắt là Bekka
Số cán bộ giảng viên