Giới thiệu

Lời cầu nguyện ở chánh điện trường Đại Học Hanazono

Image:Lời cầu nguyện ở chánh điện trường Đại Học Hanazono

Chúng tôi xin cầu nguyện
Cầu nguyện Phật tánh luôn hiện diện trong mỗi chúng ta và mọi người đều được bình đẳng
Cầu nguyện cho thể giới hòa bình, và bạo lực được dẹp yên
Cầu nguyện cho chúng ta được thức tỉnh và dứt bỏ những ham muốn trói buộc bản thân
Cầu nguyện cho chúng ta luôn tìm thấy hạnh phúc của bản thân trên con đường đem lại hạnh phúc và sự hòa hợp cho toàn nhân loại.
Trái với những điều tốt đẹp ở trên
Cầu nguyện cho chúng ta có đủ dũng khí để chống lại những hành vi được tạo ra từ trái tim tà ác, và sự xâm phạm đến nhân phẩm của con người .
Bằng lời nguyện thành tâm này
Cầu nguyện cho chúng ta có được một lòng từ bi bác ái trải rộng khắp muôn nơi
Với lòng biết ơn cuộc đời đã ban tặng sự sống cho chúng ta
Cầu nguyện cho chúng ta cố gắng tu tập nương theo tấm lòng từ bi của Chư Phật.

Giới thiệu

Lời cầu nguyện ở chánh điện trường Đại Học Hanazono
Khóa tu nhiếp tâm của trường Đại học Hanazono