• ZEN to you&you Image1 ZEN to you&you Image1
  • ZEN to you&you Image2 ZEN to you&you Image2
  • ZEN to you&you Image3 ZEN to you&you Image3
  • ZEN to you&you Image4 ZEN to you&you Image4
  • ZEN to you&you Image5 ZEN to you&you Image5
  • ZEN to you&you Image6 ZEN to you&you Image6
  • ZEN to you&you Image7 ZEN to you&you Image7

Giới thiệu về trường đại học Hanazono

Trường Đại học Hanazono nằm ở cố đô Kyoto cổ kính. Kyoto đã từng là một kinh đô phồn hoa của Nhật Bản hơn 1000 năm từ năm 794 đến năm 1868. Đây được cho là một thành phố nổi tiếng bởi nhiều danh lam thắng cảnh với những ngôi chùa lâu đời và những ngôi nhà gỗ được xây dựng từ thời Heian cho đến thời Kamakura (thế kỷ 8 đến thế kỷ 14). Những công trình kiến trúc đó cho đến ngày hôm nay vẫn còn bảo tồn được nguyên giá trị. Bên cạnh đó, Kyoto cũng được biết đến là một thành phố của học thuật. Với khoảng 40 trường Đại học, Cao đẳng lớn nhỏ nằm trong thành phố đây được cho là một điều kiện thuận lợi để thu hút nhiều sinh viên và các nhà nghiên cứu đến đây học tập và nghiên cứu.
 Trường Đại học Hanazono được chùa Myoshinji-Diệu Tâm Tự(chùa xây dựng vào năm 1337) thuộc tông phái Lâm Tế Tông đứng ra khởi công xây dựng vào năm 1872 .Với phương châm lấy “Tinh thần Thiền” làm nền tảng cơ bản, trường đã xây dựng được 2 khoa là Khoa văn học và Khoa phúc lợi xã hội.


Khoa văn học

Ở khoa văn học đi sâu nghiên cứu văn hóa Nhật Bản từ các mặt Triết học, Lịch sử, Văn học .Thông qua các mặt này, sẽ đi sâu nghiên cứu nền văn hóa của các nước Châu Á có mối liên hệ mật thiết với văn hóa Nhật Bản.Hơn nữa, ngành học cũng mang mục đích hiểu sâu hơn về các hiện tượng của thế giới.Ngoài ra, nhà trường không ngừng xem xét để đưa ra các chương trình giảng dạy và khóa học nhằm cung cấp cho sinh viên năng lực, kiến thức và bằng cấp có ích cho thực tiễn sau này.


Khoa Phúc lợi Xã hội

Việc giáo dục và nghiên cứu Phúc lợi Xã hội ở trường Đại học Hanazono được mở rộng từ ngành Phúc lợi Phật giáo nằm ở khoa Phật giáo đương thời vào năm 1964(năm Chiêu Hòa 39), hiện tại ngành Phúc lợi Xã hội của trường đã có lịch sử hình thành và phát triển hơn nữa thế kỷ.

Năm 1992 (năm Bình Thành 4),ngành được tách ra độc lập với tư cách là Khoa Phúc lợi Xã hội. Vào năm 2000 (năm Bình Thành 12) nhà trường đã cho thiết lập “Khóa học chăm sóc phúc lợi” sau khi nhận được quyết định là một trường đạo tạo ra người làm phúc lợi xã hội. Hơn nữa, nhà trường đã cho xây dựng ”Ngành tâm lý lâm sàng ” với chuyên môn về việc hỗ trợ từ mặt tâm lý, ”Ngành phúc lợi dành trẻ em” với chuyên môn về giáo dục và phúc lợi dành cho trẻ em.

HANAZONO UNIVERSITY
×
Instagram

「#花園大学」を付けて、写真や動画を投稿しよう!

Loading...
もっと見る