1. HANAZONO University
 2. Access Chart around Hanazono University

HANAZONO
University

Access Chart around Hanazono University

map

 • From Kyoto Station:
  Take the JR Sagano Line to Enmachi Station, then walk 8 minutes.
  Take City Bus 26 or 205 to Taishimichi, then walk 5 minutes.
 • From Keihan Sanjo Station:
  Take Kyoto Bus 61, 62 or 63 to Nishinokyo Badaicho (Hanazono Daigaku Mae), then walk 2 minutes.
  Take Kyoto Subway Tozai Line to Nishioji-Oike Station, then walk 12 minutes.
 • From Hankyu Saiin Station:
  Take City Bus 26, 27, 91, 202, 203 or 205 to Taishimichi, then walk 5 minutes.
 • From Shijo Karasuma or Shijo Omiya:
  Take City Bus 26, 91 or 203 to Taishimichi, then walk 5 minutes.